Dětská stomatologie

V rámci komplexní rodinné péče nabízíme také péči o dětské zoubky. U dětí je nejdůležitější a klíčová prevence. První návštěva by měla proběhnout již v prvním roce. Dítě si takto snadněji zvykne na prostředí zubní ordinace a na pravidelné prohlídky. Spolupráce pak bývá dobrá, i když nastane situace, kdy je třeba zoubek opravit. Další kontrolní návštěvy probíhají dvakrát ročně. Sledujeme nejenom prořezávání zoubků, ale i důslednost prováděné hygieny. Učíme děti (i rodiče) správně si čistit zuby, provádíme fluoridaci lokálními prostředky. I když jsou děti schopné vyčistit si zuby sami, rodiče by měli zhruba do osmého roku pomáhat s dočištěním.

Ošetření zubních kazů je nutností i u dočasného mléčného chrupu. Kazem postižený neošetřený zub může stejně jako u dospělých způsobovat bolest, posléze nepříjemný zánět, kdy je navíc riziko postižení ještě neprořezaného stálého zubu. Ošetření děti dobře zvládnou laskavým a přívětivým přístupem.

U velmi úzkostných dětí nabízíme možnost ošetření v analgosedaci. O vhodnosti tohoto typu ošetření a další informace poskytne ošetřující lékař před plánovaným zákrokem.

V případě, že je třeba dětem zabezpečit ortodontickou konzultaci nebo léčbu , spolupracujeme s několika výbornými ortodontisty.

Jak první návštěva probíhá?

První návštěva probíhá vlastně formou seznámení se s ordinací a lékařem. Je dobré doma dítěti říct, že jde do zubní ordinace, kde se budou prohlížet zoubky. Není vhodné dítě ošetřením strašit, a to ani z legrace. Rovněž dítě pozná, pokud je sám rodič před návštěvou neobvykle nervózní. Vše lze zvládnout správnou komunikací a není čeho se obávat.

Co když dítě nespolupracuje?

Někdy to chce jenom čas, po opakovaných návštěvách se obvykle spolupráce zlepší. Pokud dítě přesto nespolupracuje a je nutné ošetřit kaz nebo vytrhnout zub, nabízíme ošetření v analgosedaci . Dítě je potom spavé, má spomalené reakce a na zákrok si nepamatuje. Je nutná spolupráce s rodičem i během zákroku. Po ošetření je třeba zabezpečit si odvoz domů, dítě musí trvale hlídat jedna osoba. Rodič se doma musí dítěti plně věnovat až do probuzení.

Adresa

Dukelských Hrdinů 10
Praha 7 - Holešovice, 170 00
tel: +420 777 817 219
tel: +420 XXX XXX XXX